Preskočiť navigáciu

Podpora pre vašu čističku Dyson Purifier Hot+Cool

Tu nájdete užitočné tipy, video návody, rady na údržbu, používateľskú príručku a iné.

Čistička vzduchu Dyson Purifier Hot+Cool

Začíname

Pripojenie čističky vzduchu

Ak chcete pripojiť čističku vzduchu k aplikácii Dyson Link, postupujte podľa týchto troch krokov.2

Využite svoju čističku vzduchu na maximum pomocou aplikácie Dyson Link
 • Telefón s aplikáciou na displeji


  Krok 1

  Stiahnite si aplikáciu Dyson Link do svojho mobilného zariadenia, otvorte ju a z ponuky vyberte možnosť „Pridať zariadenie“. Potom vyberte čističku vzduchu

 • Telefón držaný vedľa čističky vzduchu

  2. krok

  Podržte zariadenie vedľa LCD displeja na čističke vzduchu. Váš spotrebič tak bude môcť rozpoznať vaše mobilné zariadenie.

 • Stlačenie tlačidla Standby (Pohotovostný režim)

  3. krok

  Stlačením tlačidla pohotovostného režimu na ohrievači čističky aktivujete proces párovania. Potom podľa pokynov na displeji dokončite nastavenie pripojenia.

Pochopenie ikon na LCD displeji

Ikony na vašom LCD displeji zobrazujú, ktoré znečisťujúce látky sú prítomné vo vzduchu, a hlásia ich v reálnom čase. Ikony tiež informujú o teplote, vlhkosti a životnosti filtra.

 • Zobrazenie indexu kvality vnútorného vzduchu

  Index kvality vzduchu v interiéri (IKV)

  Zobrazuje kvalitu vzduchu za posledných 12 sekúnd alebo za posledných 24 hodín.

 • Zobrazenie pevných častíc PM2,5

  Tuhé častice PM2,5

  Zobrazuje mikroskopické častice menšie ako 2,5 mikrometra vrátane dymu, baktérií a alergénov.

 • Zobrazenie pevných častíc PM10

  Častice PM10

  Zobrazuje častice menšie ako 10 mikrometrov vrátane peľu, prachu či srsti domácich miláčikov.

 • Zobrazenie úrovne prchavých organických zlúčenín

  Prchavé organické zlúčeniny (POZ)

  Zobrazuje plyny uvoľňované zo širokej škály zdrojov, ako sú aerosólové spreje a osviežovače vzduchu. Zahŕňajú benzén, výpary z domácnosti a pachy.

 • Zobrazenie úrovne oxidu dusíka

  Oxid dusičitý (NO2)

  Zobrazuje oxidačné plyny, ako je NO2, ktoré sa uvoľňujú pri spaľovaní. Zahŕňa cigaretový dym, emisie automobilov, sviečky a plynové sporáky.

 • Zobrazenie životnosti filtra

  Životnosť filtra

  Ukazuje, aká životnosť filtra zostáva na HEPA+uhlíkovom filtri. Aby ste vedeli, kedy ho vymeniť

Pochopenie úrovní znečisťujúcich látok

Keď znečisťujúca látka znižuje kvalitu vzduchu, na displeji sa zobrazí jej ikona. V tomto prípade PM10. Farebný pruh na ľavej strane ukazuje, koľko znečisťujúcich látok je prítomných, a bude sa neustále aktualizovať, kým zariadenie čistí vzduch.

 • Dobrá

  Dobrá

  Keď je zvýraznená zelená časť farebného pruhu, vaša čistička vzduchu deteguje veľmi nízku úroveň znečisťujúcej látky.

 • Stredná

  Stredná

  Keď je zvýraznená žltá časť farebného pruhu, vaša čistička vzduchu deteguje veľmi vysokú úroveň príslušného typu znečisťujúcej látky

 • Zlá

  Zlá

  Keď je zvýraznená oranžová časť farebného pruhu, vaša čistička vzduchu deteguje vysokú úroveň príslušného typu znečisťujúcej látky.

 • Veľmi zlá

  Veľmi zlá

  Keď je zvýraznená červená časť farebného pruhu, vaša čistička vzduchu deteguje vysokú úroveň príslušného typu znečisťujúcej látky.

Používanie diaľkového ovládača

 • Video – ako nastaviť uhol oscilácie a prúdenie vzduchu

  Oscilácia a prúdenie vzduchu

  Pozrite si náš video návod, ako prispôsobiť uhol, rýchlosť a smer prúdenia vzduchu.

 • Video – ako nastaviť automatický režim a nastaviť teplotu

  Nastavenie čistenia a teploty

  Zvoľte automatický režim a senzory zariadenia inteligentne upravia nastavenia podľa aktuálnej kvality vzduchu. Požadovanú teplotu môžete zvoliť aj manuálne.

 • Video – ako nastaviť rozptýlený režim

  Časovač spánku a nočný režim

  Nastavte časovač spánku na vypnutie čističky vzduchu alebo použite nočný režim pre najtichšie nastavenia a stlmený displej.

 • Video – ako nastaviť časovač spánku a nočný režim

  Rozptýlený režim

  Rozptýlený vzduch je odvádzaný cez zadnú časť zariadenia. Pre čistý vzduch bez prievanu.

Hlasové ovládanie. Stačí sa len opýtať.

Používanie čističky vzduchu je ešte rýchlejšie a jednoduchšie s kompatibilnou hlasovou službou, ako je Amazon Alexa, Google Assistant alebo Siri od Apple. Činnosť zariadenia Dyson môžete povoliť alebo nastaviť pomocou aplikácie Dyson Link. Zistite viac o ovládaní hlasom.

Amazon Alexa Logo

Údržba čističky vzduchu

Pozrite sa, ako vymeniť filter

Údržba čističky vzduchu

Na zaistenie optimálneho výkonu čistenia vzduchu odporúčame vymeniť HEPA+uhlíkový filter každých 12 mesiacov.

Montáž filtra

Najčastejšie otázky

Zvýšenie prietoku vzduchu vytvorí chladiaci efekt pomocou vyčisteného vzduchu, takže môže byť užitočné zmeniť nastavenie rýchlosti čističky vzduchu pri zmene teploty. Pre individuálne chladenie v lete použite nastavenia 4 – 10. V chladnejších obdobiach povoľte rozptýlený režim. Premieta vzduch cez zadnú časť zariadenia, aby sa zabránilo nechcenému chladeniu.

Ak vás vyrušuje jas LCD displeja na čističke vzduchu, zvážte aktiváciu nočného režimu pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie Dyson Link. Počas prevádzky malá ikona mesiaca indikuje, že čistička vzduchu je zapnutá, ale hlavný displej sa po 10 sekundách vypne, aby nerušil spánok.

Ak je aktivovaný automatický režim, na LCD displeji čističky vzduchu sa rozsvieti AUTO. Keď vaša čistička pracuje, nápis AUTO bude biely. Keď je vzduch v miestnosti čistý, nápis sa sfarbí nazeleno a vaša čistička zostane nečinná, kým sa nezvýši hladina znečisťujúcich látok.

Automatický režim je vyvinutý tak, aby sa vaša čistička vzduchu starala o kvalitu vzduchu vo vašej domácnosti bez toho, aby ste museli zariadenie obsluhovať – takže je zapnutá len vtedy, keď je to potrebné. Ak niekto vo vašej domácnosti trpí alergiami alebo chorobami dýchacích ciest, odporúčame vám na čističke zapnúť automatický režim.

Vaša čistička vzduchu je navrhnutá tak, aby čistila jednotlivé izby, takže by ste ju mali používať tam, kde trávite väčšinu svojho času doma. Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že je zo všetkých strán voľný priestor, aby mohol vzduch efektívne cirkulovať.

Vaša čistička vzduchu pracuje najefektívnejšie v uzavretom prostredí – otvorením okien sa môže do ovzdušia vo vašej domácnosti dostať viac znečisťujúcich látok, čo znamená, že vášmu zariadeniu bude práca trvať dlhšie.

Používateľská príručka

Stiahnite si používateľskú príručku čističky vzduchu Dyson Hot+Cool.

Používateľská príručka

2,1 MB