Preskočiť navigáciu
Dyson Purifier Hot Cool

Čistička vzduchu Dyson Purifier Hot+Cool™

Automaticky sníma a zachytáva znečisťujúce látky.

Odstraňuje 99,95 % znečisťujúcich látok už od veľkosti 0,1 mikrónu1

It purifies, refreshes and warms the air in the entire room

Dyson Purifier Cool

Silná cirkulácia na vyčistenie celej miestnosti²

Iba čističky vzduchu Dyson disponujú technológiou Air Multiplier™, ktorá im umožňuje vtiahnuť aj vzdialené nečistoty a vyfukovať vyčistený vzduch do celej miestnosti.²

HP07

Čističky vzduchu Dyson sú testované za hranicami priemyselných štandardov

Naše čističky vzduchu testujeme v miestnosti s objemom vzduchu 81 m³ s využitím deviatich senzorov, ktoré nepretržite merajú kvalitu vzduchu. Niektorí výrobcovia používajú malú komoru s objemom 28,5 m³ iba s jedným senzorom a ventilátorom na podporu cirkulácie.

Dyson testování v uzavřeném prostoru

Testujeme za hranicami priemyselných štandardov. Pre skutočné obytné priestory.

Inžinieri zo spoločnosti Dyson vyvinuli test POLAR ako výzvu pre priemyselnú testovaciu normu. Ten meria filtráciu, snímanie a cirkuláciu na zabezpečenie dôkladného čistenia vzduchu v celej miestnosti.

 • A CADR értékelés nem tijasa sämätä mérni egy täyö töpö 28.5m³-es szoba légtisztítási étéközésát

  Test CADR nie je ukazovateľom čistiaceho výkonu v miestnosti reálnej veľkosti 28,5 m³

  Dva doplnkové ventilátory na posilnenie cirkulácie. Kvalitu vzduchu meria iba jeden senzor.

 • And the Dyson POLAR test is even better, and it measures air in a room with an 81 m³ size.

  Test POLAR vyvinutý spoločnosťou Dyson ide ďalej a meria čistenie vzduchu v miestnosti reálnej veľkosti 81 m³

  Žiadne doplnkové ventilátory. Deväť rôznych senzorov na rovnomerné meranie kvalitu vzduchu v miestnosti.

Nízka kvalita vzduchu nie je iba problémom vonkajšieho prostredia. Je tiež problémom v interiéri.

Od peľov z rastlín a výparov z varenia cez prchavé organické zlúčeniny a benzén v sprejoch a sviečkach – naše domovy môžu zachytiť znečistenie vzduchu v interiéri. To je dôvod, prečo čističky vzduchu Dyson tieto nečistoty automaticky snímajú a odstraňujú.

A ross air quality is not only an outdoor problem.

Bežné domáce znečisťujúce látky

 • PM10 diagram

  PM10

  Peľ a alergény

 • PM5.0 diagram

  PM5.0

  Baktérie

 • Diagram of PM2.5

  PM2.5

  Priemyselné emisie

 • Diagram of PM0.1

  PM0.1

  Ultra jemné častice

 • Diagram of formaldehyde

  Formaldehyd (HCHO)

  Koberce, behúne a podlahy

 • Smell Chart

  Zápach

  Domáce výpary a varenie

 • Diagram of Benzene and TOL

  Benzene and TOL

  Čistiace produkty a sviečky

 • Nitrogen Dioxide Diagram

  Oxid dusíka

  Plynové variče a exhaláty z áut

Zachytáva 99,95 % častíc veľkosti PM0.1 na dôkladné vyčistenie vzduchu

HEPA H13 filter zachytí 99,95 % nečistôt už od veľkosti 0,1 mikrónu.1Aktívne uhlie absorbuje plyny4, zápach a prchavé organické zlúčeniny.

dyson purifier

Automaticky sníma a hlási

Tri senzory nepretržite analyzujú vzduch a náš unikátny algoritmus porovnáva dáta každú sekundu. Na dosiahnutie presného monitorovania, zobrazovania a reagovania na kvalitu vášho vzduchu.

Dyson Purifier Cool

Iba najnovšie čističky vzduchu Dyson sú plne utesnené podľa normy HEPA H13 3

Aby sa zabránilo úniku nečistôt späť do ovzdušia, nestačí, aby bol podľa normy HEPA utesnený iba filter, musí byť utesnená celá čistička vzduchu3. Čo nasaje dovnútra, zostane vnútri.

dyson purifier hot + cool

Rýchle a rovnomerné vyhriatie miestnosti

Technológia Air Multiplier™ vyfukuje vyčistený a zohriaty vzduch
do celej miestnosti.
2 Po dosiahnutí cieľovej teploty sa ohrev
automaticky vypne.

The HP07 heats the air in the room
 • V lete vás schladí

  Distribuuje cez 290 litrov vzduchu za sekundu pre osviežujúci čistý prúd vzduchu.

 • V zime ohrieva

  Vďaka rozptýleniu vzduchu na dlhú vzdialenosť rýchlo a rovnomerne vyhreje celú miestnosť.³

 • Rozptýlený režim. Čistenie vzduchu bez toho, aby vás chladila.

  Prúd vzduchu je presmerovaný tak, aby vychádzal zo zadnej strany spotrebiča so zachovaním účinného čistenia.

 • Jednoduchá starostlivosť o filter

  HEPA+uhlíkový filter sa jednoducho vymieňa a aplikácia Dyson Link6 vás upozorní, keď bude potrebná výmena.

 • Nočný režim

  Pre ľudí s ľahším spánkom monitoruje a čistí vzduch na najtichšom nastavení so stlmeným jasom displeja.