Preskočiť navigáciu

Zachytáva prach, alergény a vírus H1N18. Dokonca likviduje formaldehyd.1

Odstraňuje 99,95 % ultra jemných častíc2

Vyčistí vzduch v celej miestnosti3

Plne utesnená filtrácia podľa normy HEPA, takže to, čo vchádza dnu, dnu aj zostane4

Dyson Purifier Cool Formaldehyde v spálni

Silná cirkulácia na vyčistenie celej miestnosti

Iba čističky vzduchu Dyson disponujú technológiou Air Multiplier™, ktorá im umožňuje vtiahnuť aj vzdialené nečistoty a vyfukovať vyčistený vzduch do celej miestnosti.3

Čistička vzduchu Dyson purifier cool formaldehyde čistiaca veľký obytný priestor

Čističky vzduchu Dyson sú testované za hranicami priemyselných štandardov

Naše čističky vzduchu testujeme v miestnosti s objemom vzduchu 81 m³ s využitím deviatich senzorov, ktoré nepretržite merajú kvalitu vzduchu. Niektorí výrobcovia používajú malú komoru s objemom 28,5 m³ iba s jedným senzorom a ventilátorom na podporu cirkulácie.

Dyson testování v uzavřeném prostoru

Testujeme za hranicami priemyselných štandardov. Pre skutočné obytné priestory.

Inžinieri zo spoločnosti Dyson vyvinuli test POLAR ako výzvu pre priemyselnú testovaciu normu. Ten meria filtráciu, snímanie a cirkuláciu na zabezpečenie dôkladného čistenia vzduchu v celej miestnosti.

 • Grafické porovnanie testu CADR a testu Dyson

  Test CADR nie je ukazovateľom čistiaceho výkonu v miestnosti reálnej veľkosti 28,5 m3

  Dva doplnkové ventilátory na posilnenie cirkulácie. Kvalitu vzduchu meria iba jeden senzor.

 • Grafické porovnanie testu CADR a testu Dyson

  Test POLAR vyvinutý spoločnosťou Dyson ide ďalej a meria čistenie vzduchu v miestnosti reálnej veľkosti 81 m3

  Žiadne doplnkové ventilátory. Deväť rôznych senzorov na rovnomerné meranie kvalitu vzduchu v miestnosti.

Nízka kvalita vzduchu nie je iba problémom vonkajšieho prostredia. Je tiež problémom v interiéri.

Od domácich zvierat a kvetov cez spreje až po variče – naše domácnosti môžu uväzniť vo vzduchu znečisťujúce látky. To je dôvod, prečo čističky vzduchu Dyson tieto nečistoty automaticky snímajú a odstraňujú.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde v činnosti

Automaticky sníma a hlási

Štyri senzory vrátane polovodičového snímača formaldehydu poskytujú údaje nášmu unikátnemu algoritmu na presnú diagnostiku, zobrazenie a reagovanie na kvalitu vzduchu.

Interná technológia snímania a LCD displej zobrazujúci zistený formaldehyd

Zachytí a odstráni vďaka pokročilej filtrácii HEPA

HEPA filter a uhlíkový filter zachytí plyny5 a 99,95 % častíc o veľkosti len 0,1 mikrónu.2 Náš katalytický filter nepretržite likviduje formaldehyd1.

Grafické znázornenie filtračného systému Dyson

Likviduje formaldehyd v miliardách katalytických tunelov1

Unikátny katalytický filter od spoločnosti Dyson nepretržite zachytáva a premieňa formaldehyd na vodu a CO2. A navyše sa samoregeneruje, takže nikdy nevyžaduje výmenu.

Detailné grafické znázornenie katalytického tunela

Jediná čistička plne utesnená podľa normy HEPA H13

Aby sa zabránilo úniku nečistôt späť do ovzdušia, nestačí, aby bol podľa normy HEPA H13 utesnený iba filter, musí byť utesnená celá čistička vzduchu4. Čo nasaje dovnútra, zostane vnútri.

Grafika znázorňujúca úplne utesnenú čističku vzduchu

Stiahnite si
aplikáciu Dyson Link6

Ďalšie vlastnosti

 • Vyčistený vzduch vychádza zo zadnej strany čističky

  Rozptýlený režim. Čistenie vzduchu bez toho, aby vás chladila.

  Prúd vzduchu je presmerovaný tak, aby vychádzal zo zadnej strany spotrebiča so zachovaním účinného čistenia.

 • Čistička vzduchu Dyson v tmavej spálni, v ktorej pokojné spí osoba

  Nočný režim

  Pre ľudí s ľahším spánkom monitoruje a čistí vzduch na najtichšom nastavení so stlmeným jasom displeja.

 • Grafika znázorňujúce tichšiu prevádzku

  O 20% tichšia prevádzka

  Akustická úprava na zníženie turbulencií, o 20 % tichšia ako predchádzajúci model.

 • Osoba meniaca filter

  Jednoduchá starostlivosť o filter

  Katalytický filter nikdy nevyžaduje výmenu. A keď budete potrebovať nový HEPA+uhlíkový filter, aplikácia Dyson Link6 vás upozorní.

Najčastejšie otázky

HEPA + uhlíkový filter je potrebné vymeniť po 12 mesiacoch pri používaní čističky 12 hodín denne. Katalytický filter Dyson je trvalý, takže ho nemusíte meniť.

Ak vás znepokojuje jas LCD displeja vašej čističky, zvážte aktiváciu nočného režimu pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie Dyson Link. Počas prevádzky malá ikona mesiaca indikuje, že čistička je zapnutá, ale hlavný displej sa po 10 sekundách vypne, aby nerušil spánok.

Ak je aktivovaný automatický režim, na LCD displeji vašej čističky vzduchu sa rozsvieti AUTO. Keď vaša čistička pracuje, nápis AUTO bude biely. Keď je vzduch v miestnosti čistý, nápis sa sfarbí nazeleno a vaša čistička zostane nečinná, kým sa opäť nezvýši hladina znečisťujúcich látok.

Automatický režim je vyvinutý tak, aby sa vaša čistička starala o kvalitu vzduchu vo vašej domácnosti bez toho, aby ste museli zariadenie obsluhovať – takže je zapnutá len vtedy, keď je to potrebné. Ak niekto vo vašej domácnosti trpí alergiami alebo chorobami dýchacích ciest, odporúčame vám na čističke zapnúť automatický režim.

Vaša čistička je navrhnutá tak, aby čistila jednotlivé izby, takže by ste ju mali používať tam, kde trávite väčšinu svojho času doma. Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že je zo všetkých strán voľný priestor, aby mohol vzduch efektívne cirkulovať.

Vaša čistička pracuje najefektívnejšie v uzavretom prostredí – otvorením okien sa môže do ovzdušia vo vašej domácnosti dostať viac znečisťujúcich látok, čo znamená, že vášmu zariadeniu bude práca trvať dlhšie.

Zvýšenie prietoku vzduchu vytvorí chladiaci efekt pomocou vyčisteného vzduchu, takže môže byť užitočné zmeniť nastavenie rýchlosti čističky pri zmene teploty. Pre individuálne chladenie v lete použite nastavenia 4 – 10. V chladnejších obdobiach povoľte rozptýlený režim. Premieta vzduch cez zadnú časť zariadenia, aby sa zabránilo nechcenému chladeniu.