Preskočiť navigáciu

Vyberte si svou čističku vzduchu se zvlhčovačem a ventilátorem Dyson Pure Humidify+Cool Autoreact

Čistička vzduchu se zvlhčovačem a ventilátorem Dyson Pure Humidify+Cool

Zde najdete užitečné tipy, rady pro údržbu, uživatelskou příručku a další.

Začínáme

Náš průvodce vám v jednotlivých krocích umožní rychlé zahájení provozu přístroje.

Používání vašeho přístroje

 • Jak používat automatické režimy

  Automatické čištění a zvlhčování


  Pokud v obou případech nastavíte automatický režim, bude zařízení automaticky sledovat kvalitu a vlhkost vzduchu. Můžete je zapnout pomocí tlačítek automatického režimu na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace Dyson Link.1.

 • Jak používat režimy průtoku vzduchu

  Režimy průtoku vzduchu


  Ke změně režimů průtoku vzduchu můžete použít dálkové ovládání nebo aplikaci Dyson Link. Zvolte si mezi režimem Fan, Diffused a Breeze. Podívejte se na video a dozvíte se více o jednotlivých režimech průtoku vzduchu.

 • Jak používat Noční režim

  Noční režim


  Noční režim můžete zapnout na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace Dyson Link1. Přístroj bude pracovat v nejtišším režimu provozu se ztlumeným displejem.

 • Jak používat časovač režimu spánku

  Časovač režimu spánku


  Chcete-li nastavit přístroj tak, aby se po uplynutí zvoleného času vypnul, stiskněte tlačítko časovače režimu spánku na dálkovém ovladači nebo v aplikaci Dyson Link. Poté zvolte dobu, po kterou má přístroj běžet.

Vysvětlení ikon na obrazovce

Ikony na LCD obrazovce ukazují, které znečišťující látky jsou přítomny a hlásí je v reálném čase. Také vám sdělí údaje o vlhkosti a životnosti filtru a upozorní vás, když je čas na provedení cyklu důkladného čištění.

 • LCD obrazovce

  Index kvality vnitřního ovzduší (AQI)


  Zobrazuje kvalitu vzduchu za posledních 12 sekund nebo za posledních 24 hodin.

 • LCD obrazovce

  Částice PM2,5


  Měří mikroskopické částice menší než 2,5 mikronů, včetně kouře, bakterií a alergenů.

 • LCD obrazovce

  Částice PM10


  Zobrazuje částice menší než 10 mikronů, včetně pylu, prachu a zvířecích alergenů.

 • LCD obrazovce

  Těkavé organické sloučeniny


  Přístroj odhaluje plyny uvolňované z celé řady zdrojů, např. aerosolových rozprašovačů a osvěžovačů vzduchu.

 • LCD obrazovce

  Oxid dusičitý (NO2)


  Váš stroj odhalí i oxidační plyny, jako je NO2, uvolňované spalováním. Včetně těch, které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, kouři ze svíček a plynech plynových vařičů.

 • LCD obrazovce

  Zvlhčování do nastavených 50 %


  Ukazuje, že váš přístroj zvlhčuje, aby dosáhl nastavených 50 % vlhkosti.

 • LCD obrazovce

  Zvlhčování do cílového automatického režimu


  Ukazuje, že váš přístroj upravuje nastavení podle teploty a vlhkosti v místnosti.

 • LCD obrazovce

  Byla dosažena cílová hodnota zvlhčování


  Ukazuje, že byla dosažena cílová hodnota zvlhčování.

 • LCD obrazovce

  Cílová hodnota zvlhčování je nižší než vlhkost v místnosti


  Ukazuje, že cílová hodnota zvlhčování je nižší než aktuální vlhkost v místnosti.

 • LCD obrazovce

  Životnost filtru


  Udává, kolik času zbývá do ukončení životnosti filtru Combi. Takže budete vědět, kdy jej vyměnit.

 • LCD obrazovce

  Stav odpařovače


  Udává množství vodního kamene v odpařovači a kdy je nutno provést cyklus důkladného čištění.

 • LCD obrazovce

  Upozornění na nutnost údržby


  Zobrazuje aktuální diagnostiku, takže víte, co máte dělat.

 • LCD obrazovce

  Stupnice zvlhčovače


  Zobrazuje aktuální vlhkost místnosti v šedé barvě a cílovou úroveň vlhkosti v modré barvě.

 • LCD obrazovce

  Pokojová teplota


  Zobrazuje pokojovou teplotu.

 • LCD obrazovce

  Informační obrazovka relativní vlhkosti


  Zobrazuje aktuální úroveň vlhkosti v místnosti.

Vysvětlení úrovní znečišťujících látek

Pokud znečišťující látka způsobí pokles kvality ovzduší, objeví se na LCD displeji příslušná ikona. Barevný pruh na levé straně obrazovky ukazuje, jaké množství znečišťující látky je přítomno a bude se průběžně aktualizovat za provozu čističky vzduchu.

 • Velmi dobrá


  Když je zvýrazněna zelená část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje velmi nízkou úroveň dané znečišťující látky.

 • Dobrá


  Když je zvýrazněna žlutá část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje střední úroveň dané znečišťující látky.

 • Špatná


  Když je zvýrazněna oranžová část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje vysokou úroveň dané znečišťující látky.

 • Velmi špatná


  Když je zvýrazněna červená část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje velmi vysokou úroveň dané znečišťující látky.

 • Extrémně špatná


  Když je zvýrazněna tmavě červená část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje extrémně vysokou úroveň dané znečišťující látky.

 • Kritická


  Když je zvýrazněna fialová část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje kritickou úroveň dané znečišťující látky.

 • Spuštění cyklu důkladného čištění je rychlé a snadné


  Cyklus důkladného čištění můžete provést v devíti jednoduchých krocích. Po stisknutí tlačítka cyklu důkladného čištění na přední straně přístroje začněte podle kroků 1 a 2.

 • Spuštění cyklu důkladného čištění je rychlé a snadné

Při provádění cyklu důkladného čištění používejte pouze kyselinu citronovou. Je to bezpečný, běžně dostupný, přírodní čisticí prostředek.

Údržba vašeho přístroje

Cyklus důkladného čištění

Měsíční cyklus důkladného čištění odstraňuje bakterie a vodní kámen v celém vodním systému vašeho přístroje. Prostřednictvím LCD obrazovky vašeho přístroje a aplikace Dyson Link zjistíte, kdy je třeba provést cyklus důkladného čištění. Budete potřebovat 150 g kyseliny citronové a poté postupujte podle pokynů v našem videu.

 • Demontujte kryty filtru a nádrž na vodu

  Demontujte kryty filtru a nádrž na vodu


  Zatlačením na uvolňovací tlačítka sejměte kryty filtrů. Otevřou se vnitřní dvířka. Stiskněte uvolňovací tlačítka nádrže na vodu. Vysuňte nádržku na vodu z přístroje a odepněte uzávěr.

 • Demontujte odpařovač

  Demontujte odpařovač


  Vyjměte odpařovač z přístroje, vložte jej do vodní nádrže a nasaďte uzávěr.

 • PŘIPRAVTE si čisticí roztok

  PŘIPRAVTE si čisticí roztok


  Sejměte uzávěr a odpařovač. Naplňte nádržku na vodu z poloviny do úrovně Max studenou vodou z vodovodu. Přidejte 150 g kyseliny citronové a jemně protřepávejte, dokud se veškerá kyselina citronová nerozpustí. Nasaďte odpařovač zpět na nádrž a doplňte studenou vodou do úrovně Max.

 • Nasaďte uzávěr a zajistěte ho sponami

  Nasaďte uzávěr a zajistěte ho sponami


  Ujistěte se, že jste setřeli přebytečnou vodu, abyste zabránili kapání.

 • Spuštění cyklu důkladného čištění

  Spuštění cyklu důkladného čištění


  Zasuňte nádržku na vodu do přístroje. Na výzvu LCD obrazovky stiskněte tlačítko cyklu důkladného čištění. Spustí se cyklus důkladného čištění a začne odpočet.

 • Demontujte vodní nádrž

  Demontujte vodní nádrž


  Jakmile LCD obrazovka signalizuje ukončení cyklu důkladného čištění, stiskněte uvolňovací tlačítka nádrže na vodu dolů. Vysuňte nádržku na vodu z přístroje a přemístěte ji do dřezu.

 • Opláchněte odpařovač a nádrž na vodu

  Opláchněte odpařovač a nádrž na vodu


  Odepněte uzávěr, vyjměte odpařovač z nádrže na vodu a opláchněte ho pod tekoucí studenou vodou. Setřete přebytečnou vodu. Opláchněte nádrž pod tekoucí studenou vodou. Otřete vnitřek nádrže na vodu, abyste odstranili veškerý přebytečný roztok a další zbytky.

 • Naplňte nádrž studenou vodou

  Naplňte nádrž studenou vodou


  Doplňte nádrž na maximální úroveň, setřete veškerou přebytečnou vodu a nasaďte uzávěr.

 • Reinsert tVložte zpět odpařovač a nádrž na vodu

  Reinsert tVložte zpět odpařovač a nádrž na vodu


  Zatlačte odpařovač zpět do přístroje, zavřete vnitřní dvířka a nasaďte kryty filtru. Zasuňte nádržku na vodu do přístroje.

Po dokončení prvního a druhého kroku odložte nádrž na vodu do dřezu a postupujte podle kroků tři až devět - jak je uvedeno na štítku na nádrži.

Jak vyměnit filtr

Informace o tom, jak monitorovat a vyměňovat filtr Combi, najdete v našem videu.

Podívejte se, jak vyčistit filtr

Návod k použití

Stáhněte si návod k použití vašeho Dyson Pure Humidify+Cool Autoreact

Návod k použití

Často kladené dotazy

Filtr Combi vyžaduje výměnu po 12 měsících při provozu 12 hodin denně.

S plnou nádrží může váš přístroj plynule zvlhčovat až 36 hodin v režimu ventilátoru1.

Ano. Přístroj může fungovat jako čistička vzduchu se zvlhčovačem nebo jen jako čistička vzduchu (ventilátor).

Ne. Zvlhčovač pomocí senzoru zjistí, že voda došla. Na displeji se v případě potřeby zobrazí upozornění, že je třeba nádrž na vodu doplnit.

Ano, stejný přístroj může využívat neomezený počet uživatelů. Přístroj bude vždy volit pouze nejnovější aktualizace. Pokud například více než jedna osoba obnovila časové nastavení, bude přístroj pracovat v posledním nastaveném režimu.

Váš stroj je zkonstruován tak, aby čistil a zvlhčoval jednotlivé pokoje, takže byste jej měli používat tam, kde trávíte většinu času doma. Přístroj umístěte tak, aby kolem něj byl dostatek prostoru a vzduch mohl účinně cirkulovat.