Preskočiť navigáciu

Podpora pro váš čisticí ventilátor Pure Hot+Cool

Čisticí teplovzdušný ventilátor + ventilátor Dyson Pure Hot+Cool™ HP04

Čisticí teplovzdušný ventilátor + ventilátor Dyson Pure Hot+Cool™ HP04

Nastavení vašeho přístroje

Připojení přístroje

Pomocí aplikace Dyson Link můžete ovládat čisticí teplovzdušný ventilátor přímo z vašeho zařízení.¹ Chcete-li aplikaci připojit k vašemu zařízení, postupujte podle následujících tří jednoduchých kroků.

Stáhněte si aplikaci Dyson Link
 • Rychlá výměna příslušenství

  Krok 2

  Podržte vaše zařízení vedle displeje přístroje. Tímto způsobem může váš přístroj detekovat váš mobilní telefon.

 • Rychlá výměna příslušenství

  Krok 3

  Stisknutím tlačítka napájení na přístroji aktivujte proces spárování. Poté dokončete nastavení připojení podle pokynů na obrazovce.

Vysvětlení ikon na LCD obrazovce

Ikony na zabudované LCD obrazovce ukazují, které znečišťující látky jsou přítomny, a hlásí je v reálném čase. Také vám ukazují teplotu, vlhkost a životnost filtru.

 • Index kvality vnitřního ovzduší (AQI)

  Index kvality vnitřního ovzduší (AQI)

  Zobrazuje kvalitu vzduchu za posledních 12 sekund nebo za posledních 24 hodin.

 • Částice PM2,5

  Částice PM2,5

  Ukazuje mikroskopické částice menší než 2,5 mikronů, včetně kouře, bakterií a alergenů.

 • Částice PM10

  Částice PM10

  Zobrazuje částice menší než 10 mikronů, včetně pylu, prachu a zvířecích alergenů.

 • Těkavé organické sloučeniny

  Těkavé organické sloučeniny

  Ukazuje plyny uvolňované z celé řady zdrojů, např. aerosolových rozprašovačů a osvěžovačů vzduchu. Patří k nim formaldehyd a benzen nebo výpary a zápachy v domácnostech.

 • Oxid dusičitý (NO2)

  Oxid dusičitý (NO2)

  Ukazuje oxidující plyny, jako je NO2, uvolňované spalováním. Včetně těch, které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, automobilových emisích a plynech plynových vařičů.

 • Životnost filtru

  Životnost filtru

  Zobrazuje zbývající životnost jak HEPA filtrů, tak filtrů s aktivním uhlím. Takže víte, který vyměnit a kdy.

Vysvětlení úrovní znečišťujících látek

Pokud znečišťující látka způsobí pokles kvality ovzduší, objeví se na LCD displeji příslušná ikona. Barevný pruh na levé straně obrazovky ukazuje, jaké množství znečišťující látky je přítomno, a bude se průběžně aktualizovat za provozu čističky vzduchu.

 • Velmi dobrá

  Velmi dobrá

  Když je zvýrazněna zelená část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje velmi nízkou úroveň dané znečišťující látky.

 • Dobrá

  Dobrá

  Když je zvýrazněna žlutá část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje střední úroveň dané znečišťující látky.

 • Špatná

  Špatná

  Když je zvýrazněna oranžová část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje vysokou úroveň dané znečišťující látky.

 • Velmi špatná

  Velmi špatná

  Když je zvýrazněna červená část barevného pruhu, váš přístroj zjišťuje velmi vysokou úroveň dané znečišťující látky.

Použití režimu horkého vzduchu, studeného vzduchu a automatického režimu

 • Oscilace a proudění vzduchu

  Oscilace a proudění vzduchu

  Podívejte se na videoprůvodce, který vám ukáže, jak přizpůsobit úhel, rychlost a směr proudění vzduchu.

 • 7denní plánování

  7denní plánování

  Pomocí aplikace Dyson Link můžete až na sedm dní dopředu nastavit, kdy chcete, aby byl váš přístroj zapnutý a vypnutý.

 • Noční režim

  Noční režim

  Pro tiché nastavení a ztlumenou obrazovku přepněte pomocí dálkového ovládání přístroj do nočního režimu.

 • Časovač režimu spánku

  Časovač režimu spánku

  Pomocí dálkového ovládání můžete nastavit časovač, který přístroj vypne na libovolnou dobu mezi 15 minutami a 9 hodinami.

Hlasové ovládání

Stačí jen požádat. Díky kompatibilní hlasové službě můžete váš přístroj ovládat jednoduchými mluvenými pokyny.

Logo Amazon Alexa

Údržba vašeho přístroje

Podívejte se, jak monitorovat a měnit filtry

Den za dnem čistější vzduch v domácnosti

Po čase používání se filtry čističky vzduchu mohou zanést mikroskopickými znečišťujícími látkami a někdy dokonce mohou propustit nepříjemné pachy zpět do místnosti. Proto doporučujeme vyměnit filtr tehdy, když vás vaše zařízení upozorní – aby fungovalo stále stejně efektivně pro čistější prostředí.

Filtry k čističkám vzduchu

Často kladené dotazy

Zvýšení proudění vyčištěného vzduchu vytvoří chladicí efekt - tyto změny nastavení rychlosti vašeho čisticího ventilátoru můžete ocenit při změně teploty. Pro osobní ochlazení v létě použijte nastavení 4-10. V chladnějších obdobích zapněte rozptýlený režim. V tomto režimu je vzduch distribuován zadní stranou přístroje a nedochází tak k nežádoucímu ochlazování.

Pokud máte obavy týkající se jasu LED displeje vašeho čisticího ventilátoru, zapněte pomocí dálkového ovládání nebo aplikace Dyson Link noční režim. Ikonka měsíce během provozu značí, že je váš čisticí ventilátor zapnutý, ale hlavní displej se po 10 sekundách vypne, aby vás během spánku nerušil.

Pokud zapnete automatický režim, na LED displeji vašeho čisticího ventilátoru se rozsvítí nápis AUTO. Když váš přístroj čistí vzduch, bude nápis AUTO svítit bíle. Když je vzduch v místnosti čistý, nápis zezelená a váš čisticí ventilátor zůstane nečinný, dokud se hladina znečišťujících látek opět nezvýší.

Automatický režim vašeho čisticího ventilátoru je navržen tak, aby řídil kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti, aniž byste museli přístroj obsluhovat - takže je zapnutý pouze, když je to nutné. Použití automatického režimu doporučujeme zejména tehdy, pokud vy nebo někdo ve vaší domácnosti trpí alergiemi nebo onemocněními dýchacích cest.

Váš přístroj je zkonstruován tak, aby čistil jednotlivé pokoje, takže byste jej měli používat tam, kde trávíte většinu času doma. Přístroj umístěte tak, aby kolem něj byl dostatek prostoru a vzduch mohl účinně cirkulovat.

Váš čisticí ventilátor pracuje nejefektivněji v uzavřeném prostředí - pokud otevřete okna, umožníte dalším znečišťujícím látkám vniknout do vzduchu ve vaší domácnosti, což znamená, že váš přístroj bude pracovat déle.

Návod k použití

Stáhněte si návod k použití vašeho Dyson Pure Hot+Cool™.

Návod k použití

2,1 MB