Preskočiť navigáciu

Jak vaši čističku vzduchu Dyson Pure Cool™
využít na maximum

Podívejte se na úvodní příručku a nastavte vaši čističku vzduchu.

Videoukázka sestavení vaší čističky vzduchu.

Nastavení vašeho přístroje

Používání vašeho přístroje

 • Hlášení o kvalitě vzduchu v reálném čase

  Hlášení o kvalitě vzduchu v reálném čase

  Čistička vzduchu Dyson Pure Cool™ detekuje a hlásí škodlivé znečišťující látky přítomné ve vzduchu a zprávy o kvalitě vzduchu v reálném čase zobrazuje na LCD obrazovce.

 • LCD displej

  LCD displej

  Zabudovaná LCD obrazovka v reálném čase ukazuje plyny a částice, které se nachází v místnosti.¹

 • Videoukázka nastavení rychlosti proudění vzduchu

  Nastavení rychlosti proudění vzduchu

  Přístroj monitoruje kvalitu vzduchu a příslušným způsobem reaguje.

 • Ukážka oscilačnej funkcie

  Osciluje a nakláňa sa

  Osciluje, aby premietal a cirkuloval vyčistený vzduch po miestnosti.

 • Spálňa so spiacim dieťaťom a tichou čističkou vzduchu Dyson

  Nočný režim

  Používa najtichšie nastavenie so stlmeným displejom. Spotrebič môžete naprogramovať tak, aby sa vypol po 15 minútach až 9 hodinách.

 • Videoukázka životnosti filtru

  Monitoring životnosti filtru a údržba

  Vaše čistička vzduchu vás prostřednictvím obrazovky nebo aplikace upozorní, když jeden z vašich filtrů potřebuje vyměnit. Jednoduše vyměňte starý filtr za nový.²

Zprávy o aktuální kvalitě vzduchu na LCD displeji.

Zabudovaný LCD displej v reálném čase ukazuje plyny a částice, které se nachází v místnosti.¹

 • Diagram indexu kvality vnitřního ovzduší

  Index kvality vnitřního ovzduší (AQI)

  Ukazuje současnou kvalitu vnitřního ovzduší.

 • Diagram úrovní výskytu pylu

  Částice PM10

  Zobrazuje částice menší než 10 mikronů, včetně pylu, prachu a zvířecích alergenů.

 • Diagram mikroskopických částeček prachu

  Částice PM2,5

  Měří částice menší než 2,5 mikronů, včetně kouře, bakterií a alergenů.

 • Diagram výfukových zplodin

  Oxid dusičitý (NO2)

  Potencionálně škodlivé plyny uvolňované spalováním. Obsažen v cigaretovém kouři, kouři ze svíček a plynech plynových vařičů.

 • Diagram Erlenmeyerovy baňky

  Těkavé organické sloučeniny

  Plyny uvolňované z celé řady zdrojů, např. aerosolových rozprašovačů a osvěžovačů vzduchu. Patří k nim formaldehyd a benzen nebo výpary a zápachy v domácnostech.

 • Diagram filtrů

  Životnost filtru

  Ukazuje zbývající dobu životnosti HEPA filtrů a filtrů s aktivním uhlím, takže víte, který z nich a kdy vyměnit.

Index kvality ovzduší Dyson

V rámci vývoje čističky vzduchu Dyson Pure Cool™ zhodnotil Dyson četné mezinárodní úrovně kvality ovzduší. Na tomto výzkumu jsou založeny úrovně indexu kvality ovzduší Dyson (AQI), které jsou měřeny v mikrogramech na krychlové stopy. V případě těkavých organických sloučenin a NO2 (a dalších oxidujících plynů) provedl Dyson za účelem kalibrace indexu kvality ovzduší pro skutečná znečištění pozorovaná v domácnostech výzkum jak v laboratořích, tak ve skutečných domácnostech. Shromážděná data byla použita ke kalibraci úrovní indexu kvality ovzduší Dyson, které čističce vzduchu Dyson Pure Cool™ umožňují na tyto sloučeniny a NO2 (a na další oxidující plyny) odpovídajícím způsobem reagovat.

 • Diagram špatné úrovně

  Špatná

  Váš přístroj zjistil vysokou úroveň potenciálně škodlivých mikroskopických částic a těkavých organických sloučenin. Doporučujeme nastavit střední až vysokou rychlost čističky nebo automatický režim.

 • Diagram velmi špatné úrovně

  Velmi špatná

  Váš přístroj zjistil vysokou úroveň potenciálně škodlivých mikroskopických částic a těkavých organických sloučenin. Doporučujeme nastavit vysokou rychlost čističky nebo automatický režim.

 • Diagram dobré úrovně

  Dobrá

  Váš přístroj zjistil středně vysokou úroveň mikroskopických částic a těkavých organických sloučenin. Doporučujeme nastavit nízkou rychlost čističky nebo automatický režim.

 • Diagram velmi dobré úrovně

  Velmi dobrá

  Váš přístroj zjistil velmi nízkou úroveň mikroskopických částic a těkavých organických sloučenin.

Návod k použití

Stáhněte si návod k použití vašeho Dyson Pure Hot+Cool™.

Návod k použití

2,1 MB