Preskočiť navigáciu
Dyson Pure Cool Me Logo

Podpora pre vašu osobnú čističku vzduchu s ventilátorom Dyson Pure Cool Me™

Osobná čistička vzduchu s ventilátorom Dyson Pure Cool Me™

Začínáme

Zariadenie sa jednoducho uvádza do prevádzky a používa, takže ho môžete hneď začať používať. Ak si však chcete pozrieť sprievodcu krok za krokom, pozrite si náš videonávod.

Používanie zariadenia

 • Ruka naťahujúca sa s cieľom zmeniť sústredenie prúdu vzduchu na čističke vzduchu Dyson Pure Cool Me™

  Ovládajte prúdenie vzduchu

  Ak chcete zmeniť smer prúdenia vzduchu, položte ruku na kryt. Posuňte kryt smerom od seba a vzduch začne prúdiť nahor. Posuňte kryt smerom k sebe a vzduch začne prúdiť nadol. Rýchlosť prúdenia vzduchu môžete rýchlo nastaviť pomocou diaľkového ovládača.

 • Dyson Pure Cool Me™ – oscilácia v rozsahu 70˚

  Zapnutie oscilácie

  Stlačením tlačidla Oscilácie na diaľkovom ovládači môžete zapnúť otáčanie spotrebiča zo strany na stranu. Prúdenie vzduchu bude nasmerované v rozsahu 70˚. Ak chcete osciláciu vypnúť, znovu stlačte tlačidlo Oscilácia.

 • Žena v posteli používajúca diaľkový ovládač na nastavenie časovača vypnutia čističky vzduchu Dyson Pure Cool Me™

  Nastavenie časovača vypnutia

  Ak sa chcete ochladiť vyčisteným vzduchom počas odpočinku, stlačte tlačidlo časovača na diaľkovom ovládači Potom vyberte čas prevádzky spotrebiča. Časovač zrušíte postupným prepnutím zvyšných možností.

Popis LCD displeja

Na vstavanom LCD displeji sa zobrazuje rýchlosť prúdenia vzduchu, režimy a životnosť filtra. Nižšie sú zobrazené niektoré ikony, ktoré sa môžu zobrazovať na displeji.

 • LCD displej čističky vzduchu Dyson Pure Cool Me™ zobrazujúci rýchlosť prúdenia vzduchu

  Rýchlosť prúdenia vzduchu

 • LCD displej čističky vzduchu Dyson Pure Cool Me™ zobrazujúci zapnutú osciláciu

  Oscilácia zapnutá

 • LCD displej čističky vzduchu Dyson Pure Cool Me™ zobrazujúci intervaly časovača vypnutia

  Intervaly časovača vypnutia

 • LCD displej čističky vzduchu Dyson Pure Cool Me™ zobrazujúci rýchlosť prúdenia vzduchu

  Zostávajúca životnosť filtra

Údržba spotrebiča

Filter bude potrebné vymeniť až po približne 12 mesiacoch pri používaní čističky vzduchu 12 hodín denne.1 Keď bude filter upchatý a bude potrebné ho vymeniť, na displeji sa zobrazí upozornenie. Zostávajúcu životnosť filtra môžete kedykoľvek skontrolovať stlačením tlačidla Informácie na diaľkovom ovládači.

Užitočné tipy

Čistenie spotrebiča

Aby sa zachoval najlepší výkon vašej čističky vzduchu, je dôležité ju pravidelne čistiť. Vonkajšie povrchy vyčistite mäkkou kefkou a guľu a kryt vyčistite mäkkou, suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak chcete získať ďalšie informácie o čistení spotrebiča, stiahnite si návod na používanie.

Najčastejšie otázky

Svoju osobnú čističku vzduchu s ventilátorom sa odporúča používať na stole, nočných stolíkoch a doplnkových stolíkoch – v blízkosti miesta, kde sedíte.

Zariadenie je navrhnuté na poskytovanie čistého vzduchu priamo pre vás, nie pre celú miestnosť.

Neumožňuje pripojenie, preto aplikácii neodovzdáva informácie. Informácie sa však zobrazujú na LCD displeji – konkrétne rýchlosť ventilátora, životnosť filtra, oscilácia a časovač vypnutia.

Pri 12-hodinovom používaní denne bude potrebné vymeniť ho po 12 mesiacoch.1

Používateľská príručka

Stiahnite si návod na použitie pre čističke vzduchu s ventilátorom Dyson Pure Cool Me™.

Používateľská príručka

2,1 MB