Preskočiť navigáciu
Záručné podmienky


Kto je ručiťel? 

Dyson Technology B.V., so sídlem De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Holandsko.


Na čo sa vzťahuje záruka spoločnosti Dyson?

Záruka Dyson je komerčná záruka poskytovaná bezplatne spolu s kúpou vášho výrobku, ktorá sa vzťahuje na opravu alebo výmenu (podľa uváženia spoločnosti Dyson), ak sa zariadenie Dyson pokazí z dôvodu chybného materiálu alebo spracovania počas záručnej doby. 

V prípade, že niektorý diel nie je na sklade (napr. určité farebné varianty), spoločnosť Dyson ho nahradí novým dielom vo funkčnom stave.


Na čo sa nevzťahuje záruka spoločnosti Dyson?

Spotrebiče Dyson sú navrhnuté a vyrobené tak, aby poskytovali trvalo vysoký výkon pri používaní v interiéri. Ak sa spotrebič Dyson používa na určený účel a počas záručnej doby sa pokazí, je našou povinnosťou ho opraviť alebo vymeniť. 

V niektorých prípadoch sa však môže stať, že sa záruka spoločnosti Dyson nevzťahuje na opravu alebo výmenu. Tieto prípady sú uvedené nižšie a upozorňujeme na ne:

 • Bežné opotrebovanie vrátane časom opotrebovaných dielov (napr. poistka, remeň, kefová lišta, batéria, filtre atď.).
 • Náhodné poškodenie.
 • Poruchy spôsobené zdrojmi napätia, ktoré sa nezhodujú s hodnotami uvedenými na štítku výrobku.
 • Poškodenie spôsobené nevykonávaním odporúčanej údržby zariadenia.
 • Odstránenie upchatia. Ak je vysávač Dyson zablokovaný, pozrite si návod na použitie Dyson, kde nájdete podrobnosti o tom, ako zablokovanie odstrániť. Ak si nie ste istí, môžete sa obrátiť na bezplatnú linku zákazníckej podpory 800 601 201. Odborník spoločnosti Dyson vám poradí, čo robiť.
 • Poškodenie z vonkajších zdrojov, ako je doprava, počasie, výpadok prúdu alebo prepätie.
 • Poruchy mimo kontroly spoločnosti Dyson.
 • Vady spôsobené:
  • Používanie zariadenia na iný ako určený účel, bez údržby alebo nedbalé používanie;
  • nepoužívanie vysávača v súlade s návodom na použitie Dyson;
  • používanie zariadenia Dyson na iné účely ako na bežné používanie v domácnosti v krajine, v ktorej bolo zakúpené;
  • používanie dielov, ktoré neboli zmontované alebo nainštalované v súlade s pokynmi spoločnosti Dyson;
  • používanie dielov a príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi Dyson;
  • nesprávna montáž alebo inštalácia (iná ako od spoločnosti Dyson);
  • opravy alebo úpravy vykonané inými osobami ako spoločnosťou Dyson alebo jej autorizovanými zástupcami.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, na čo sa vzťahuje záruka spoločnosti Dyson, kontaktujte nás.


Ak uplatním reklamáciu v rámci záruky Dyson? 

Ak váš výrobek ešte nie je u nás zaregistrovaný, postupujte podľa pokynov na stránke www.dyson.sk/support/registracia-produktu

Ak chcete uplatniť nárok na záruku na svoj výrobok Dyson, kontaktujte náš zákaznicky servis prostredníctvom jedného z kanálov uvedených na stránke www.dyson.sk/support/kontakt

Ak chcete uplatniť originálnu alebu náhradnú záruku Dyson, musíte pred uplatnením reklamácie predložiť doklad o doručení/nákupe. Upozorňujeme, že bez tohto dokumentu bude každá práca spoplatnená,


Kedy sa začína záruka spoločnosti Dyson a ako dlho trvá?

Záruka platí od dátumu zakúpenia zariadenia Dyson a jej trvanie je nasledovné:


2 roky záruka na:

 • Bezkáblové vysávače
 • Ventilátory a ohrievače
 • Čističky a zvlhčovače vzduchu
 • Sušice vlasov
 • Stylery na vlasy
 • Žehličky na vlasy


1 rok záruka na:

 • Príslušenstvo


Kde platí záruka Dyson?

Ak sa výrobek predáva v rámci EÚ alebo Spojeného kráľovstva, záruka spoločnosti Dyson je platná len vtedy, ak (i) sa výrobok používa v krajine, v ktorej bol predaný, alebo (ii) sa zariadenie používa v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku alebo Spojenom kráľovstve a v príslušnej krajine sa predáva rovnaký model výrobku s rovnakým napätím.

Ak výrobok odveziete do zahraničia, záruka möže zaniknúť. Budeme se vám však snažiť pomöcť v tejto krajine. 


Je záruka Dyson prenosná?

Záruka Dyson je prenosná spolu s výrobkom Dyson za predpokladu, že sa predloží originálny doklad o kúpe od autorizovaného predajcu výrobkov Dyson.