Výpočty | Dyson.sk

Kalkulácie

V spoločnosti Dyson vyvíjame stroje, ktoré pracujú správne, a aby sme pomohli našim zákazníkom porozumieť, ako fungujú, objasňujeme naše tvrdenia.

Nanešťastie, niektorí naši konkurenti nekonajú rovnako. Často používajú zavádzajúce tvrdenia, čo môže byť mätúce.

Nižšie uvádzame vysvetlenie toho, ako kalkulujeme naše tvrdenia. Ak máte záujem o viac informácii, kontaktujte nás na čísle +421 903 954 331

Ušetrené prevádzkové náklady:

V spoločnosti Dyson využívame pre naše kalkulácie nasledujúce hodnoty:

Počet papierových uterákov na každé použitie = 2

Toto sa zakladá na našom internom prieskume. Vieme, že ľudia si môžu často vziať viac než 2 papierové uteráky, aby si osušili ruky. Veríme však, že náklady by mali byť odhadované čo najopatrnejšie.

Cena papierového uteráka = £0,01

Toto sa zakladá na našom internom prieskume. Sčítali sme náklady na papierové uteráky z piatich najpoužívanejších zdrojov a vypočítali sme priemerné náklady vo všetkých teritóriách.

Počet použití toalety za deň = 200

Toto sa zakladá na našom internom prieskume o využití toalety priemernej veľkosti. Pre menšie toalety s malým pohybom ľudí používame počet 100 a pre oblasti s vysokým pohybom ľudí, ako napríklad čerpacie stanice a toalety na letiskách používame počet 400.

Počet prevádzkových dní toalety = 365 dní.

Predpokladáme celý rok.

Cena elektriny za kWh = £0,10

Toto sa zakladá na našom internom prieskume. Zobrali sme cenu elektriny z 5 rôznych zdrojov a vypočítali sme priemerné náklady vo všetkých teritóriách.

Príkon = uvádzaný výrobcom

Spotreba v pohotovostnom režime = uvádzaná výrobcom alebo testovaná spoločnosťou Dyson.

Čas sušenia sa zakladá na Protokole P335 organizácie National Sanitation Foundation’s (NSF P335).

Pozor: väčšina výrobcov sušičov rúk nedodržuje protokol NSF P335, takže môžu uvádzať nesprávne časy sušenia. Organizácia NSF je nezávislou odbornou inštitúciou v oblasti hygieny. Ak chcete presný čas sušenia, trvajte na výsledkoch testu podľa NSF P335.

Ohľadom ďalších informácii o NSF P335 kliknite sem.

Ako kalkulujeme prevádzkové náklady papierových uterákov?

Celkové prevádzkové náklady papierových uterákov sú odhadované ako =

priemerný počet papierových uterákov používaných na usušenie rúk x priemerné náklady na papierové uteráky x predpokladaný počet použití na deň x predpokladaný počet dní používania toalety

Ako kalkulujeme prevádzkové náklady sušiča rúk Dyson Airblade™ a ostatných sušičov rúk?

Táto kalkulácia pozostáva z 2 krokov.

Krok 1: Prevádzkové náklady počas používania (bez pohotovostného režimu)

čas sušenia sušiča rúk (v hodinách) x uvedený príkon sušiča rúk (kW) x  predpokladaný počet použití za deň x predpokladaný počet dní používania toalety x cena elektriny za kWh.

Krok 2: Prevádzkové náklady počas používania (s pohotovostným režimom)

Výsledok kroku 1 +

((cena elektriny za kWh * počet hodín v roku) – (odhadovaný počet použití za deň (100/200/400) * čas sušenia sušiča rúk (v hodinách))) * napájanie v pohotovostnom režime (kW)

= Ročné prevádzkové náklady

Buďte vlastníkom sušiča Airblade za cenu od jednej libry za deň

Základom tejto ceny je prenájom sušiča AB03, bez servisu a opráv, a to počas obdobia 60 mesiacov.

Leasing poskytuje spoločnosť Initial Washroom Services, subjekt tretej strany, ktorý určila spoločnosť Dyson. Leasing závisí na statuse. Ohľadom ďalších podrobností volajte na číslo +421 903 954 331

;